História

Zoznámte sa s históriou spoločnosti cez túto časovú os zobrazujúcu najdôležitejšie udalosti vo vývoji spoločnosti a kľúčových produktov.

  • Vznik tímu LUnet.sk Studio.
   • Produkcia malých aplikácií - utility pre používateľov systému Windows, napríklad prehliadač multimediálnych súborov, fyzikálno-chemický pomocník s prevodami fyzikálnych jednotiek, periodickou tabuľkou prvkov a kalkulačkou rovníc, monitor aktivity služieb, apod. Väčšina z nich sa šírila prostredníctvom CD príloh časopisov PC Revue a Chip.
   • Nadviazaná spolupráca s rozhlasovou stanicou Rádio G3 (v súčasnosti Záhorácke rádio). Full-servis v oblasti informačných a vysielacích technológií, internetového streamu živého vysielania a webových aplikácií.
   • Spustený projekt pre základné a stredné školy Pokusy.sk - databáza fyzikálnych pokusov spravovaná učiteľmi a profesormi pre vzájomnú inšpiráciu a výuku žiakov a študentov.
   • Projekt Pokusy.sk bol po úspešnom roku ukončený zadávateľom.
   • Založenie spoločnosti Studio LU.
   • Dohodnutá spolupráca na vývoji webových sídiel s tímom webdesignerov. Oddelenie web developmentu vystupuje pod samostatnou značkou NUCLEUSS Solutions.
   • Koncom roka značka NUCLEUSS Solutions končí a celá spoločnosť nesie názov LUnet.sk Studio.
      • Dohodnutá spolupráca so spoločnosťou In Media, s.r.o. na vývoji CMS systému LUpgm. Na platforme tohto systému vyvíja In Media webové sídla svojích klientov.
      • Systém LUpgm vo verzii 3.0 dostal nové administračné centrum a admin framework, ďalší vývoj pokračuje pod názvom Luxuss Management System.
       • Spoločný vývoj systému Luxuss bol ukončený verziou 4.1.
       • Zmena názvu spoločnosti na LUnet Studio.
       • Začiatok prác na novom PHP frameworku a CMS systéme Frugal s využitím know-how z vývoja systémov LUpgm a Luxuss.
       • Prvá verzia open-source storage servera DataPlant - Linux-based sieťové dátové úložisko prístupné cez Sambu, FTP a NFS, DLNA server, iSCSI Target a BitTorrent download centrum.
       • Prvé prototypy zariadení z rady zónového ozvučovacieho a multimediálneho systému Sonido.
       • Prebieha testovanie frameworku Frugal vo verzii 5.0 BETA2 na troch živých webových sídlach a dvoch aplikáciách.